Όλη η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται υπό αυστηρές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με το Ευρωπαικό πρότυπο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, ISO (International Organization for Standardization-www.iso.org ) 22000, και τις αρχές  του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points-www.world-cert.co.uk/haccp.htm), ώστε τα τελικά προϊόντα να πληρούν τις απαραίτητες από νόμου προδιαγραφές.

 

      

 

 

Η όλη παραγωγική διαδικασία των προϊόντων στα οποία συμμετέχει η επιχείρησή μας αφορά τα εξής στάδια:

1.    Πρωτογενής παραγωγή μυδιών από τις ιδιόκτητες μυδοκαλλιέργειες ή παραλαβή μυδιών και οστράκων από εγκεκριμένους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2.    Μεταφορά όλων των προϊόντων προς το κέντρο αποστολής - εξυγίανσης της εταιρείας με τα ιδιόκτητα, πιστοποιημένα με ATP certificate φορτηγά - ψυγεία, τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα καταγραφής των θερμοκρασιών, ή με άλλα επίσης πιστοποιημένα μέσα μεταφορικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

3.    Στο κέντρο αποστολής διενεργείται έλεγχος, εξυγίανση, αποθήκευση καθαρισμός και συσκευασία των οστράκων στα ολοκαίνουργια μηχανήματα μας.

4.    Μεταφορά των έτοιμων πλέον προϊόντων προς τους πελάτες μας.