Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων είναι οι κατά τόπους κτηνιατρικές διευθύνσεις, οι οποίες  διενεργούν συνεχείς αυστηρούς υγειονομικούς ελέγχους (μικροβιολογικούς, για βιοτοξίνες, βαρέα μέταλλα κ.α.) και εξετάσεις στην σάρκα των προιόντων και των θαλασσινών υδάτων  απ' όπου προέρχονται.

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ωμά ζωντανά οστρακοειδή, τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση, πρέπει να πληρούν προδιαγραφές ποιότητας όσον αφορά την παρουσία/απουσία μικροοργανισμών/βιοτοξινών/βαρέων μετάλλων, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:

 

Μικροβιολογικές (βακτηρίδια)

 

 Faecal coliforms

 <300/100g σάρκας

 Escherichia coli

 < 230/100g σάρκας ή  <10cfu/g σάρκας

 Salmonella

 Απουσία σε 25g σάρκας

 

 

Βαρέα Μέταλλα

 

 Hg

 <0.5mg/kg

 Cd

 <1mg/kg

 Pb

 <1.5mg/kg

 

 

 Μικροφύκη υπεύθυνα για  βιοτοξίνες

 

 Dinophysis spp.(DSP τοξίνες)

 <1.000 (κυτ./L)

 Pseudo-nitzschia spp.(PSP τοξίνες)

 <200.000 (κυτ./L)

 Ολική PSP

 <0.8ppm (80μg/100g σάρκας)

 Alexandrium sp. (ASP τοξίνες)

 <1.000 (κυτ./L)

 

 

 

Γενικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των οστρακοειδών είναι:

         I.    το είδος

       II.    το μέγεθος

      III.    εποχιακές μεταβολές, επιδρούν στη σύνθεση και τη φυσική κατάσταση

     IV.    τοποθεσία αλιείας

       V.    μικροβιολογικό φορτίο

     VI.    παρουσία βιοτοξινών

    VII.    μόλυνση με χημικές ενώσεις (βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα κ.λ.π.)

 

      

 

Τα οστρακοειδή, ασφαλή προς άμεση κατανάλωση, αλιεύονται σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες ονομάζονται ζώνες Α, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας από τις αρχές.

 

Τα οστρακοειδή που προέρχονται από Β ζώνη εξυγιαίνονται στις δεξαμενές εξυγίανσης και έπειτα συσκευάζονται για να καταναλωθούν.

 

Επιπλέον η εταιρεία μας πραγματοποιεί για λογαριασμό της μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις της σάρκας όλων των οστράκων που εμπορεύεται, του θαλασσινού ύδατος από τις ζώνες των μυδοκαλλιεργειών, του νερού των δεξαμενών εξυγίανσης και του ύδατος πλύσης των οστράκων.